Barfods område - lyse fliser.
Sko område - mørke fliser.
SKAL OVERHOLDES!